Only in Maastricht

Co-operation with Mr. Jörn Behage, sustainability designer

Project: Determining a series of colors based on raw materials from the Maastricht area and applying these in a series of scales based on biomaterials (biocomposites).

Objective: The aim of this collaboration is to create a color range based on the work of Dorieke Schreurs that represents Maastricht and its surroundings. On the basis of these colors, a number of color samples are assembled with which, based on biomaterials, a number of scales are developed. The intention is to develop a unique identity that expresses the recognisability of the city of Maastricht and its surroundings. Scales were chosen to develop knowledge about the processing technology of biomaterials in Maastricht.

The “Only in Maastricht” project offers both participating parties the opportunity to work on the development of a design language (color and shape) that is recognizable for Maastricht and the surrounding area. The project is also a start to work on a collection of interior products that fully fit the circular economy. The project “Only in Maastricht” is intended to give shape to an identity of Maastricht in which past, present and future are captured in products. This is based on knowledge of old crafts, raw materials and colors from the environment and these are embedded in products that fit into a circular society and are produced using modern technologies.

For the development of “Only in Maastricht” technologies and material compositions will be used from the Netherlands, Germany and Switzerland. Mr. Behage also has close contact with Brightlands (Heerlen & Geleen), Chill (biomaterials) and the RWTH in Aachen. The knowledge about materials and processing technologies at the various institutes will be used for the development and optimization of the designs. The “Only in Maastricht” project is structured in such a way that the concept can also be set up in other Cities / regions. However, the pioneering work will take place in Maastricht.

2018: Only in Maastricht

Samenwerking met Dhr. Jörn Behage, sustainability designer

Project: Het vaststellen van een serie kleuren op basis van grondstoffen uit de omgeving van Maastricht en deze toepassen in een serie schalen op basis van biomaterialen (biocomposieten).

Doelstelling: Doel van deze samenwerking is om op basis van het werk van Dorieke Schreurs een kleurengamma samen te stellen dat Maastricht en zijn omgeving representeert. Op basis van deze kleuren worden een aantal kleurenstalen samengesteld waarmee er op basis van biomaterialen, een aantal schalen worden ontwikkelt. De bedoeling is, om hiermee een unieke identiteit te ontwikkelen die de herkenbaarheid van de stad Maastricht en omgeving tot uitdrukking brengt. Er is gekozen voor schalen, om de kennis over de verwerkingstechnologie van biomaterialen in Maastricht te ontwikkelen.

Het project “Only in Maastricht” biedt aan beide deelnemende partijen de mogelijkheid om gericht aan de ontwikkeling van een vormtaal (kleur en vorm) te werken, die herkenbaar is voor Maastricht en Omgeving. Tevens is het project een start om aan een collectie van interieurproducten te werken die volledig binnen de circulaire economie passen. Het project “Only in Maastricht” is bedoeld om een identiteit van Maastricht vorm te geven waarbij zowel verleden, heden als ook toekomst gevat worden in producten. Hierbij wordt teruggegrepen op kennis van oude ambachten, grondstoffen en kleuren uit de omgeving en deze worden ingebed in producten die in een circulaire samenleving passen en met eigentijdse technologieën geproduceerd worden.

Voor de uitwerking van “Only in Maastricht” zullen technologieën en materiaalsamenstellingen gebruikt worden uit Nederland, Duitsland en Zwitserland. Dhr. Behage heeft verder nauw contact met Brightlands (Heerlen & Geleen), Chill (biomaterialen) en de RWTH in Aken. De kennis over materialen en verwerkingstechnologieën bij de verschillende instituten zal gebruikt worden voor de ontwikkeling en optimalisatie van de ontwerpen. Het project “Only in Maastricht” is zodanig opgebouwd, dat het concept op ten duur ook in andere Steden/regio’s opgezet kan worden. Het pionierswerk zal echter in Maastricht plaats vinden.